T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

Güncelleme Tarihi: 19/06/2020

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları(Düzeltme İlanı)
GÜNCELLENME TARİHİ: 20/02/2018


İLAN

       Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1-2-3) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-4-5-6) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

       1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
        Müdürlüğümüz bünyesin 3 ayrı komisyon kurulmuş olup,

  1. Komisyon:İl Sağlık Müdürlüğü merkezi ve ilçe sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
  2. Komisyon: Denizli Devlet Hastanesi
  3. Komisyon: Servergazi Devlet Hastanesi

Şeklindedir.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Hangi komisyona dahil olarak müracaat edilmş ise Komisyonun bağlı olduğu idarenin ( İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi) Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla  gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.

    

EK 1 : İl Sağlık Müdürlüğü Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste (KABUL)

EK 2 : Denizli Devlet Hastanesi Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste (KABUL)

EK 3 : Servergazi Devlet Hastanesi Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste (KABUL)

EK 4 : İl Sağlık Müdürlüğü Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste(RED)

EK 5 : Denizli Devlet Hastanesi Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste(RED)

EK 6: Servergazi Devlet Hastanesi Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste (RED)